naturlara: (Default)
Forskning.se bloggar Mattias Öberg om varför det kallas för växtskyddsmedel när man sprutar det över en åker, men ett miljögift när det finns i miljön. Tänkvärt!

Läs inlägget
naturlara: (Default)
Först poluretanplast. Poluretanplast är mycket vanligt i vår omgivning, och den är mycket praktisk till det mesta (undrar vilken andel av allt i Dollarstore är tillverkat av denna plast?). Problemet är att den inte går att återvinna på ett vettigt sätt. Fast nu har man hittat en svamp i amasondjungeln som faktiskt gör det. Och den kan göra det i syrelösa miljöer, t.ex. i botten på ett stort sopberg. Kanske man kan göra något åt all den plast som finns i stora soptippar (I Sverige bränner vi det mesta vi inte återvinner, men i andra delar av världen läggs allt på hög).

http://www.fastcoexist.com/1679201/fungi-discovered-in-the-amazon-will-eat-your-plastic
http://gizmodo.com/5880768/amazonian-mushroom-eats-indestructible-plastics


Sedan metykvicksilver.
Metylkvicksilver är kanske den formen av kvicksilver som är farligast för minjön, som ren metall är den inte lika farlig som när den är bunden till en metan-molekyl, för i den formen tas den lättast upp i levande organismer.


(en kol, tre väte, och så en gigantsk kvicksilverjon, bilden från wikipedia)

Nu har en forskare vid Sveriges Landtbruksuniversitet visat att alkärr faktiskt bryter ned metylkvicksilver, särskilt om där finns större öppna vattenytor. Detta är till stor hjälp när man skall återställa våtmarker, då kan man prioritera just denna typ av våtmarker, och därmed minska den farligaste typen av kvicksilver i miljön (själva kvicksilvret är ju svårare att bli av med).
naturlara: (Default)
Rubriken är kanske en aning överdriven, men i mycket är den sann. När Rachel Cason bok "Tyst vår" (Silent Spring i original) kom ut 1962 startade den en hetsig debatt. På ena sidan fanns föresprpåkare fölr industrin och vissa myndigheter, som bara såg gott i de nya ämnenas roll i kampem mot skadeinsekterna. På andra sidan fanns alla som oroade sig för det de såg hända. Fåglar dog, fåglar lade ägg med skal som var så sköra att de gick sönder i samband med ruvningen, osv.

Resultatet blev att vi idag är mycket, mycket mer medvetna, att alla inser att de här ämnena i slutänan har en effekt även på oss.

Länkar:
Två tidningsartiklar om henne och hennes bok:
http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/rachel-carson-tyst-var
http://www.fof.se/tidning/2012/1/darfor-smutskastas-fortfarande-tyst-var

En blogg som tar upp frågan om hur man skall se boken så här i backspegeln, närmare 50 år senare.
http://haraldcederlund.blogspot.com/2007/10/skulle-rachel-carson-ha-skrivit-tyst-vr.html
naturlara: (Default)
Miljögifter finns överallt omkring oss, och påverkar givetvis oss när vi får dem i oss.

Hur miljögifter påverkar oss

Hur kommer de ut i miljön? Tja, lättast är att säga; på alla möjliga vis. År 1976 upptäcktes det att företaget BT Kemi grävt ned 800 tunnor giftigt avfall mitt i samhället Teckomatorp. Det var helt enkelt billigare och enklare att gräva ned dem än att ta hand om dem på korrekt vis. Samma år skedde en industriolycka och en fabrik i Soveso släppte ut kilogramvis med dioxin i luften. Inom några dagar hade man hittat över 3000 döda djur och ca 80 000 djur fick nödslaktas. Över 400 personer visade sig ha fått klorakne.

Läs mer )
naturlara: (Default)
I somras kom det an artikel i tidskiften PLoS Biology där författarna använde en ny metod för att försöka uppskatta det totala antalet eukaryota arter på jorden. I samband med det skrevs det en kortare "primer" med titeln "Why Worry about How Many Species and Their Loss" som tog upp just det här med antalet arter och biodiversitet Den är på engelska, men är faktiskt inte särskilt svårtillgänglig, så ta gärna en titt på den.
Läs vidare )
naturlara: (Default)
Just nu bara lite länkar om biologisk mångfald. Mina lektionsanteckningar dyker snart upp på webben de med.

Profile

Naturvetenskap -- kemi, naturkunskap och biologi

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Den här bloggen

är till för att ge mina (och andras) elever en sammafattning av vad vi går igenom på lektioner, och är också ett ställe där ni kan kommentera och fråga. Samt att ge lite intresssant fördjupning i ämnena.

Creative Commons License
Naturlära by Pär Leijonhufvud is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Sweden License.

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 2017-09-26 05:40
Powered by Dreamwidth Studios